A tribunal correctionnel de Bordeaux (Franciaország) által 2020. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur de la République kontra ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(C-88/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Az alapeljárás felei

Vádló: Procureur de la République

Büntetőeljárás alá vont személyek: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkének – az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 7. jegyzőkönyvének 4. cikke, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlata fényében értelmezett – rendelkezésével azon büntető, illetve büntető jellegű közigazgatási eljárások halmozódása, amelyek ugyanazon – két különböző minősítés alatt is szankcionált – tényálláson alapulnak (telefonos házalás)?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amely ugyanazon cselekmény miatt egyetlen eljárást jelentene, az Európai Unió Alapjogi Chartájának a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveit megállapító – az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított jogokra és szabadságokra, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatára tekintettel értelmezett – 49. cikke nem követeli-e meg, hogy az egyetlen eljárás útján történő szankcionálás feltételei és kritériumai előzetesen meg legyenek határozva, figyelembe véve különösen a jogsértés súlyát?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, amely az eljárások halmozódását jelentené, az Európai Unió Alapjogi Chartájának a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveit megállapító – az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított jogokra és szabadságokra, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatára tekintettel értelmezett – 49. cikke nem követeli-e meg, hogy az ugyanazon tényálláson (telefonos házalás) alapuló büntető, illetve büntető jellegű közigazgatási eljárások halmozódását a legsúlyosabb esetekre korlátozzák, és ebben az esetben, hogy a súlyosság kritériumai előzetesen meg legyenek határozva?

____________