Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) on esittänyt 5.2.2020 – VAS ”Latvijas Dzelzceļš” v. Valsts dzelzceļa administrācija

(asia C-60/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā apgabaltiesa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VAS ”Latvijas Dzelzceļš”

Vastaaja: Valsts dzelzceļa administrācija

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko direktiivin 2012/341 13 artiklan 2 ja 6 kohtaa (asetuksen 2017/21772 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa) soveltaa siten, että sääntelyelin voi määrätä infrastruktuurin omistajalle, joka ei ole palvelupaikan ylläpitäjä, velvoitteen taata palvelujen käyttöoikeus?

Onko direktiivin 2012/34 13 artiklan 6 artiklaa (asetuksen 2017/2177 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa) tulkittava siten, että siinä sallitaan rakennuksen omistajan lopettavan vuokrasuhteen ja aloittavan palvelupaikan muuntamisprosessin?

Onko direktiivin 2012/34 13 artiklan 6 artiklaa (asetuksen 2017/2177 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa) tulkittava siten, että siinä velvoitetaan sääntelyelin tutkimaan yksinomaan se, onko palvelupaikan ylläpitäjä (tässä tapauksessa palvelupaikan omistaja) tosiasiallisesti päättänyt sen muuntamisesta?

____________

1 Yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU (EUVL 2012, L 343, s. 32).

2 Palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta 22.11.2017 annettu Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177 (EUVL 2017, L 307, s. 1).