2020 m. vasario 5 d. Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAS „Latvijas dzelzceļš“ / Valsts dzelzceļa administrācija

(Byla C-60/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā apgabaltiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: VAS „Latvijas Dzelzceļš“

Kita apeliacinio proceso šalis: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar Direktyvos 2012/341 13 straipsnio 2 ir 6 dalis (Reglamento 2017/21772 15 straipsnio 5 ir 6 dalis) reikia taikyti taip: reguliavimo institucija gali įpareigoti infrastruktūros objekto savininką, kuris nėra paslaugų įrenginio operatorius, suteikti prieigą prie paslaugų?

2)    Ar Direktyvos 2012/34 13 straipsnio 6 dalį (Reglamento 2017/2177 15 straipsnio 5 ir 6 dalis) reikia aiškinti taip: pagal ją pastato savininkas gali nutraukti nuomos santykius ir pertvarkyti paslaugų įrenginį?

3)    Ar Direktyvos 2012/34 13 straipsnio 6 dalį (Reglamento 2017/2177 15 straipsnio 5 ir 6 dalis) reikia aiškinti taip: pagal ją reguliavimo institucija įpareigojama patikrinti tik tai, ar paslaugų įrenginio operatorius (šiuo atveju – paslaugų įrenginio savininkas) iš tikrųjų nusprendė jį pertvarkyti?

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012, p. 32).

2 2017 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (OL L 307, 2017, p. 1).