Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) - Fluctus s.r.o. i dr.

(predmet C-920/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Tuženo tijelo: Landespolizeidirektion Steiermark

Druga stranka u postupku: Finanzpolizei Team 96 za Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Prethodna pitanja

Treba li članak 56. UFEU-a tumačiti na način da je za ocjenu nedopuštene promidžbene prakse koncesionarâ, definirane u ustaljenoj sudskoj praksi Suda, u slučaju državnog monopola u području igara na sreću presudno je li u sveobuhvatnom razmatranju u relevantnom razdoblju stvarno došlo do rasta tržišta igara na sreću ili je dovoljno da se promidžbom nastoji potaknuti aktivno sudjelovanje u igri, primjerice time što se igra prikazuje bezazlenijom nego što jest, pridavanjem pozitivne slike zbog korištenja prihoda za aktivnosti koje su od općeg interesa ili povećavanjem njezine privlačnosti dopadljivim promidžbenim porukama koje na primamljiv način obećavaju značajne dobitke?

Treba li članak 56. UFEU-a nadalje tumačiti na način da promidžbene prakse monopolista, ako ih provodi, nipošto nisu u skladu s odredbama o monopolu ili monopolist može u slučaju odgovarajućih promidžbenih aktivnosti privatnih pružatelja usluga također nastojati poticati na aktivno sudjelovanje u igri, primjerice time što se igra prikazuje bezazlenijom nego što jest, pridavanjem pozitivne slike zbog korištenja prihoda za aktivnosti koje su od općeg interesa ili povećavanjem njezine privlačnosti dopadljivim promidžbenim porukama koje na primamljiv način obećavaju značajne dobitke?

Je li na nacionalnom sudu, koji u okviru svoje nadležnosti mora primijeniti članak 56. UFEU-a, da na vlastitu inicijativu osigura potpunu učinkovitost tih normi ostavljajući neprimijenjenu svaku odredbu nacionalnog prava koju smatra protivnom, čak i ako je njezina usklađenost s pravom Unije potvrđena u okviru ustavnog postupka?

____________