Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. decembrī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Fluctus s.r.o. u.c.

(Lieta C-920/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītāji: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Atbildētāja iestāde: Landespolizeidirektion Steiermark

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 56. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, vērtējot nepieļaujamu licences turētāja reklāmas praksi, ko Tiesa ir formulējusi pastāvīgajā judikatūrā valsts azartspēļu monopola gadījumā, ir nozīme tam, vai nozīmīgajā laikposmā azartspēļu tirgus kopumā faktiski ir audzis, vai arī pietiek jau ar to, ka reklāmas mērķis ir stimulēt aktīvu dalību azartspēlēs, piemēram, padarot tās par ikdienišķu parādību, radot tām pozitīvu tēlu saistībā ar to, ka gūtie ieņēmumi tiek atvēlēti vispārēju interešu pasākumiem, vai vairojot azartspēļu pievilcību ar reklāmas paziņojumiem, kas piesaista uzmanību, solot ievērojamus laimestus?

Vai LESD 56. pants ir arī jāinterpretē tādējādi, ka monopoluzņēmuma reklāmas prakse, ja tāda pastāv, katrā ziņā padara neiespējamu monopola režīma saskaņotību vai attiecīgu reklāmas darbību gadījumā, ko veic privāti pakalpojumu sniedzēji no monopoluzņēmuma puses, var arī stimulēt aktīvu dalību azartspēlēs, piemēram, padarot tās par ikdienišķu parādību, radot tām pozitīvu tēlu saistībā ar to, ka gūtie ieņēmumi tiek atvēlēti vispārēju interešu pasākumiem, vai vairojot azartspēļu pievilcību ar reklāmas paziņojumiem, kas piesaista uzmanību, solot ievērojamus laimestus?

Vai valsts tiesai, kurai savas kompetences ietvaros ir jāpiemēro LESD 56. pants, pēc savas iniciatīvas ir jānodrošina šo normu pilnīga efektivitāte, nepiemērojot jebkuru valsts tiesību normu, kura šīs tiesas skatījumā ir pretrunā minētajām normām, pat ja konstitucionālā kārtībā ir apstiprināta tās atbilstība Eiropas Savienības tiesībām?

____________