Recurs introdus la 29 noiembrie 2019 de Camelia Manéa împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a şaptea) din 12 septembrie 2019 în cauza T-225/18, Manéa/CdT

(Cauza C-892/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Camelia Manéa (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii din 12 septembrie 2019 (T-225/18);

rejudecarea acțiunii și admiterea concluziilor recurentei formulate în primă instanță;

obligarea CdT la plata cheltuielilor de judecată în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă șapte motive.

Primul motiv, referitor la punctele 36-38 din hotărârea atacată, este întemeiat pe denaturarea temeiului juridic și factual al primului motiv al cererii introductive.

Al doilea motiv, referitor la punctul 43 din hotărârea atacată, este întemeiat pe încălcarea dispozițiilor în materie de probe, pe o apreciere incorectă pe fond care se bazează pe o analiză incompletă de dosarului, pe denaturarea elementelor de probă, precum și pe denaturarea unui înscris din dosar.

Al treilea motiv, referitor la punctul 44 din hotărârea atacată, este întemeiat pe motivarea contradictorie, pe denaturarea sau aprecierea incorectă pe fond a deciziei din 10 iunie 2016 care decurge dintr-o analiză incompletă de dosarului, precum și pe încălcarea obligației de a reveni la situația anterioară în condiții de legalitate.

Al patrulea motiv, referitor la punctul 55 din hotărârea atacată, este întemeiat pe o denaturare a motivării deciziei din 29 mai 2017.

Al cincilea motiv, referitor la punctul 56 din hotărârea atacată, este întemeiat pe o denaturare a motivului cererii introductive privind nerespectarea obligației de motivare.

Al șaselea motiv este întemeiat pe contradicția dintre punctele 81 și 83 ale hotărârii atacate.

Al șaptelea motiv, referitor la punctul 84 din hotărârea atacată, este întemeiat pe o denaturare a argumentației, pe o apreciere incorectă pe fond care se bazează pe o analiză incompletă de dosarului, precum și pe răspunsul insuficient al Tribunalului la argumentele prezentate de recurentă.

____________