Pritožba, ki jo je Camelia Manéa vložila 29. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. septembra 2019 v zadevi T-225/18, Manéa/CdT

(Zadeva C-892/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Camelia Manéa (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Druga stranka v postopku: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Predlogi

Razveljavitev sodbe z dne 12. septembra 2019 (T-225/18);

ponovna odločitev o tožbi in ugoditev tožbenim predlogom pritožnice s prve stopnje;

naložitev plačila stroškov na obeh stopnjah CdT.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev svoje pritožbe navaja sedem pritožbenih razlogov.

Prvi pritožbeni razlog, ki se nanaša na točke od 36 do 38: izkrivljanje dejanske in pravne podlage prvega tožbenega razloga pritožnice.

Drugi pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko 43 izpodbijane sodbe: kršitev pravil s področja dokazovanja, vsebinsko nepravilna presoja zaradi nepopolne preučitve spisa, izkrivljanje dokazov in izkrivljanje dokumenta iz spisa.

Tretji pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko 44 izpodbijane sodbe: protislovna obrazložitev, izkrivljanje oziroma vsebinsko nepravilna presoja sklepa z dne 10. junija 2016 zaradi nepopolne preučitve spisa in kršitev obveznosti vzpostavitve prejšnjega stanja ob upoštevanju zakonitosti.

Četrti pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko 55 izpodbijane sodbe: izkrivljanje obrazložitve iz sklepa z dne 29. maja 2017.

Peti pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko 56 izpodbijane sodbe: izkrivljanje tožbenega razloga v zvezi z nespoštovanjem obveznosti obrazložitve.

Šesti pritožbeni razlog: protislovnost točk 81 in 83 izpodbijane sodbe.

Sedmi pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko 84 izpodbijane sodbe: izkrivljanje argumentacije, vsebinsko nepravilna presoja zaradi nepopolne preučitve spisa in nezadostnost odgovora Splošnega sodišča na argumentacijo pritožnice.

____________