Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. от Esim Chemicals GmbH срещу определението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 9 октомври 2019 г. по дело T-713/18 — Esim Chemicals/EUIPO

(Дело C-902/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Esim Chemicals GmbH (представители: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 3 март 2020 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускане на обжалване) постанови, че не допуска обжалването по делото и че Esim Chemicals GmbH трябва да понесе собствените си разноски.

____________