Αναίρεση που άσκησε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 η Esim Chemicals GmbH κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 9 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-713/18, Esim Chemicals κατά EUIPO

(Υπόθεση C-902/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Esim Chemicals GmbH (εκπρόσωποι: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 3ης Μαρτίου 2020 το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι η Esim Chemicals GmbH φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________