Valitus, jonka Esim Chemicals GmbH on tehnyt 10.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-713/18, Esim Chemicals v. EUIPO, 9.10.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-902/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Esim Chemicals GmbH (edustajat: I. Rungg ja I. Innerhofer, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 3.3.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Esim Chemicals GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________