Αναίρεση που άσκησε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 η Pink Lady America LLC κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-112/18, Pink Lady America κατά ΚΓΦΠ

(Υπόθεση C-886/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Pink Lady America LLC (εκπρόσωποι: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Με διάταξη της 3ης Μαρτίου 2020 το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι η Pink Lady America LLC φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________