Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de Pink Lady America LLC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 24 septembrie 2019 în cauza T-112/18, Pink Lady America/OCSP

(Cauza C-886/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Pink Lady America LLC (reprezentanți: R. Manno, S. Sernia, avocați)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP), Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Prin ordonanța din 3 martie 2020, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a respins cererea de admitere în principiu a recursului și a decis ca Pink Lady America LLC să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________