Överklagande ingett den 3 december 2019 av Pink Lady America LLC av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-112/18, Pink Lady America mot CPVO

(Mål C-886/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Pink Lady America LLC (ombud: R. Manno och S. Sernia, avvocati)

Övriga parter i målet: Community Plant Variety Office, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 3 mars 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Pink Lady America LLC ska bära sina rättegångskostnader.

____________