Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spania) la 22 ianuarie 2020 – RH/AB Volvo și alții

(Cauza C-30/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamant: RH

Pârâte: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB și Volvo Group España S.A.

Întrebarea preliminară

Articolul 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1 din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, atunci când prevede că o persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru „[...] în materie delictuală și cvasidelictuală, în fața instanțelor de la locul unde s a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă”, trebuie interpretat în sensul că stabilește numai competența internațională a instanțelor din statul membru în care se află acel loc, astfel încât, pentru a stabili instanța națională competentă din punct de vedere teritorial din statul respectiv, se face trimitere la normele procedurale interne, sau trebuie interpretat ca fiind o normă mixtă care, prin urmare, stabilește în mod direct atât competența internațională, cât și competența teritorială națională, fără a fi necesar să se facă trimitere la reglementarea internă?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.