Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. siječnja 2020. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) protiv PC, RE

(predmet C-44/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Druge stranke u žalbenom postupku: PC, RE

Prethodna pitanja

(a)    Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji je sklopljen 18. ožujka 1999. i priložen Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999.1 , tumačiti na način da propisuje da se razdoblja rada koja je ostvario radnik kao zaposlenik tijela na određeno vrijeme na funkciji koja odgovara funkciji koju obavlja radnik zaposlen na neodređeno vrijeme u odgovarajućoj kategoriji unutar istog tijela, moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju radnog staža i u slučaju kad naknadno zapošljavanje na neodređeno vrijeme uslijedi na temelju javnog natječaja, čak i unatoč posebnostima postupka natječaja kojim se određuje, kao što se konkretno navodi, potpuno obnavljanje radnog odnosa i stvaranje, s prekidom koji je prihvatio sudionik u postupku natječaja, novog radnog odnosa koji je obilježen postojanjem upravnog akta o zapošljavanju te posebnim obvezama i povećanom stabilnošću?

(b)    U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje iz prethodne točke (a), treba li priznati ukupan prethodni radni staž ili postoji objektivni razlog za razlikovanje kriterija priznavanja u odnosu na priznavanje cjelokupnog radnog staža zbog navedenih posebnosti?

(c)    U slučaju niječnog odgovora na pitanje iz prethodne točke (b), na temelju kojih kriterija treba izračunati priznati radni staž kako ne bio diskriminirajući?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)