Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itaalia) 14. jaanuaril 2020 – MC versus U.T.G. - Prefettura di Foggia

(kohtuasi C-17/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: MC

Vastustaja: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Eelotsuse küsimus

Kas 6. septembri 2011. aasta seadusandliku dekreedi nr 159 artiklid 91, 92 ja 93 on selles osas, milles ei nähta ette kohtueelset võistleva menetluse arutelu selle isiku kasuks, kelle suhtes kavatseb ametiasutus teha õigusi ära võtva maffiavastase teatise (informativa antimafia interdittiva), kooskõlas võistlevuse põhimõttega, nagu seda on liidu õiguse põhimõttena tõlgendatud ja tunnustatud.

____________