Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) on esittänyt 14.1.2020 – MC v. U.T.G. - Prefettura di Foggia

(asia C-17/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MC

Vastaaja: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko 6.9.2011 annetun asetuksen (Decreto Legislativo) nro 159 91, 92 ja 93 § siltä osin kuin niissä ei säädetä kontradiktorisesta käsittelystä oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä sellaisen henkilön hyväksi, johon viranomainen aikoo kohdistaa mafianvastaisen kieltotoimenpiteen (informativa antimafia interdittiva), yhteensopivia kontradiktorisen periaatteen kanssa, sellaisena kuin se on vahvistettu ja tunnustettu unionin oikeuden periaatteeksi?

____________