2020 m. sausio 14 d. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MC / U.T.G. – Prefettura di Foggia

(Byla C-17/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: MC

Atsakovė: U.T.G. – Prefettura di Foggia

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. rugsėjo 6 d. Įstatyminio dekreto Nr. 159 91, 92 ir 93 straipsniai, kiek juose nenumatyti ikiteisminiai ginčai asmeniui, kuriam administracija taiko informativa antimafia interdittiva (draudžiamas antimafijos atskleidimas), suderinami su rungimosi principu, suformuluotu ir pripažintu kaip Sąjungos teisės principas?

____________