Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. veljače 2020. uputio cour du travail de Liège (Belgija) – Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) protiv C.

(Predmet C-68/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Druga stranka u žalbenom postupku: C.

Prethodna pitanja

Smatra li se djelotvornim pravnim lijekom u smislu članka 27. Uredbe Dublin III1 pravni lijek podnesen u skladu s nacionalnim pravom i u korist tražitelja azila od kojeg se traži da svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu podnese na razmatranje u drugoj državi članici ako taj pravni lijek nema nikakav suspenzivni učinak i ako takav učinak može steći samo u slučaju oduzimanja slobode u svrhu neminovnog transfera?

Treba li djelotvorni pravni lijek predviđen u članku 27. Uredbe Dublin III tumačiti na način da mu se protivi samo provedba mjere prisilnog transfera tijekom ispitivanja pravnog lijeka podnesenog protiv navedene odluke o transferu ili na način da se zabranjuje svaka pripremna mjera za udaljavanje, kao što je premještanje u centar u kojem se osigurava provedba plana vraćanja u pogledu podnositelja zahtjeva za azil od kojih se traži da svoj zahtjev za azil podnesu na razmatranje u drugoj europskoj zemlji?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str 50.)