Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 18. listopadu 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. v. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Věc C-835/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Odpůrci: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Předběžná otázka

Brání unijní právo a zejména zásady stanovené směrnicí 2014/23/EU1 , konkrétně volnost při výběru postupů udělování [koncesí], při dodržení zásad transparentnosti a [rovného] zacházení, které jsou uvedeny v bodě 68 odůvodnění a článku 30, v rámci udělování koncesí vnitrostátnímu ustanovení uvedenému v čl. 178 odst. 8a legislativního nařízení č. 50 ze dne 18. dubna 2016, které zadavatelům bezpodmínečně zakazuje udělovat dálniční koncese, jejichž doba platnosti skončila nebo brzy skončí, s využitím postupů podle článku 183 [téhož nařízení], který upravuje projektové financování?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. 2014, L 94, s. 1).