Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 25. veebruaril 2020 – „VARCHEV FINANS“ EOOD versus Komisia za finansov nadzor

(kohtuasi C-95/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Varna

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Komisia za finansov nadzor

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/5651 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega, artikli 56 lõige 2 koosmõjus artikli 72 lõikega 2 koosmõjus I lisaga nõuab, et:

– investeerimisühingud peavad (ja ajakohastavad) eraldi ühtset registrit (andmepangana), kus säilitatakse iga kliendiga seoses sobivuse ja asjakohasuse hindamise tulemusel saadud andmeid, mille sisu on ette nähtud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõigetes 2 ja 3 ning komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklis 50?

Või on piisav, kui eespool nimetatud teave on investeerimisühingul olemas ja vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikele 5 lisatakse see asjaomase kliendi andmetele [bulgaaria keeles sõna-sõnalt „toimikusse“] nii, et see on pädevale asutusele hiljem kättesaadav, ning säilitamise vorm ja viis täidavad delegeeritud määruse artikli 72 lõike 1 tingimusi?

2.    Kas komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega, artikli 72 lõige 2 koosmõjus I lisaga nõuab, et:

– investeerimisühingud peavad (ja ajakohastavad) eraldi ühtset registrit (andmepangana), kus säilitatakse igale kliendile kulude ja seonduvate tasude kohta antud teavet, mille sisu on ette nähtud komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklis 45?

Või on piisav, kui eespool nimetatud teave on investeerimisühingul olemas ja vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikele 5 lisatakse see asjaomase kliendi andmetele [bulgaaria keeles sõna-sõnalt „toimikusse“] nii, et see on pädevale asutusele hiljem kättesaadav, ning säilitamise vorm ja viis täidavad delegeeritud määruse artikli 72 lõike 1 tingimusi?

____________

1 ELT 2017, L 87, lk 1.