Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2020. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „VARCHEV FINANS” EOOD kontra Komisia za finansov nadzor

(C-95/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: „VARCHEV FINANS” EOOD

Ellenérdekű fél: Komisia za finansov nadzor

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megköveteli-e a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet1 I. mellékletével összefüggésben értelmezett 72. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 56. cikkének (2) bekezdése, hogy

– a befektetési vállalkozások (adatbázisként) önálló egységes jegyzéket vezessenek (tartsanak naprakészen) az alkalmasság és a megfelelőség minden egyes ügyfél tekintetében elvégzett értékelésére vonatkozó adatokról a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (2) és (3) bekezdésében, valamint a 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 50. cikkében előírt tartalommal?

Vagy elegendő, ha a fent említett adatok a befektetési vállalkozásnál rendelkezésre állnak, ezen adatokat csatolják az adott ügyfélre vonatkozó, a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartáshoz [bolgárul szó szerint: „akta”, „dosszié”], és azokat olyan módon tárolják, amely az adattárolást alkalmassá teszi az illetékes hatóság számára jövőbeni hivatkozás céljából történő hozzáférésre, oly módon, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelet 72. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek teljesüljenek?

Megköveteli-e a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletével összefüggésben értelmezett 72. cikkének (2) bekezdése, hogy

– a befektetési vállalkozások (adatbázisként) önálló egységes jegyzéket vezessenek (tartsanak naprakészen) az ügyfeleknek szóló, költségekre és díjakra vonatkozó tájékoztatásra vonatkozó adatokról, minden ügyfél tekintetében a 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 45. cikkében előírt tartalommal?

Vagy elegendő, ha a fent említett adatok a befektetési vállalkozásnál rendelkezésre állnak, ezen adatokat csatolják az adott ügyfélre vonatkozó, a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartáshoz [bolgárul szó szerint: „akta”, „dosszié”], és azokat olyan módon tárolják, amely az adattárolást alkalmassá teszi az illetékes hatóság számára jövőbeni hivatkozás céljából történő hozzáférésre, oly módon, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelet 72. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek teljesüljenek?

____________

1 HL 2017. L 87., 1. o.