2020 m. vasario 27 d. Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Byla C-105/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Nivelles

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UF

Atsakovė: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Prejudiciniai klausimai

1.    „Ar 1971 m. liepos 20 d. Karaliaus dekretas dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir jiems padedančių sutuoktinių išmokų draudimo ir motinystės išmokų draudimo pažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB1 dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB2 dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija), 1986 m. gruodžio 11 d. Direktyvą 86/613/EEB3 dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu ir Bendrąjį susitarimą dėl darbo ne visą darbo dieną, įgyvendintą 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB4 dėl darbo ne visą darbo dieną, nes jame nenumatyta motinystės atostogų laikotarpiu tinkama pašalpa savarankiškai dirbančiai darbuotojai, papildomai dirbančiai ne visą darbo dieną, tačiau mokančiai įmokas, kurias moka pagrindinėje darbo vietoje dirbantis darbuotojas, nors savarankiškai dirbanti darbuotoja, ne visą darbo dieną dirbanti pagrindinėje darbo vietoje, gauna visą motinystės išmokos sumą?

2.    Ar 1971 m. liepos 20 d. Karaliaus dekretas dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir jiems padedančių sutuoktinių išmokų draudimo ir motinystės išmokų draudimo pažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija), 1986 m. gruodžio 11 d. Direktyvą 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu ir Bendrąjį susitarimą dėl darbo ne visą darbo dieną, įgyvendintą 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl darbo ne visą darbo dieną, nes jame nenumatyta tinkama pašalpa motinystės atostogų laikotarpiu darbuotojai, dirbančiai – pagal darbo sutartį ir kartu savarankiškai – visą darbo dieną, nors savarankiškai visą darbo dieną dirbanti darbuotoja gauna visą motinystės išmokos sumą?“

____________

1 OL L 348, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 110.

2 OL L 204, 2006, p. 23.

3 OL L 359, 1986, p. 56; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 330.

4 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) (OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267).