Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) la 27 februarie 2020 – UF/Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Cauza C-105/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail de Nivelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: UF

Pârâtă: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Întrebările preliminare

Decretul regal din 20 iulie 1971 de instituire a unei asigurări de despăgubiri și a unei asigurări de maternitate în favoarea lucrătorilor care desfășoară activități independente și a soților colaboratori încalcă articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale, Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează1 , Directiva 2006/54/CE a Parlamentului și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)2 , Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității3 , și Acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, pus în aplicare prin Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 cu privire la munca pe fracțiune de normă4 , prin faptul că nu prevede o prestație adecvată în cadrul concediului de maternitate pentru lucrătoarele independente care lucrează cu fracțiune de normă cu titlu suplimentar, dar care plătesc contribuțiile ca lucrătoare cu titlu principal, în timp ce lucrătoarele independente care lucrează cu fracțiune de normă cu titlu principal primesc întreaga sumă corespunzătoare indemnizației de maternitate?

Decretul regal din 20 iulie 1971 de instituire a unei asigurări de despăgubiri și a unei asigurări de maternitate în favoarea lucrătorilor care desfășoară activități independente și a soților colaboratori încalcă articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale, Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, Directiva 2006/54/CE a Parlamentului și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității, și Acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, pus în aplicare prin Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 cu privire la munca pe fracțiune de normă, prin faptul că nu prevede o prestație adecvată în cadrul concediului de maternitate pentru lucrătoarele care combină, cu normă întreagă, o activitate salariată și o activitate independentă, în timp ce lucrătoarele independentă care lucrează cu normă întreagă primesc întreaga sumă corespunzătoare indemnizației de maternitate?

____________

1     JO 1992, L 348, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 3, p. 3.

2     JO 2006, L 204, p. 23.

3     JO 1986, L 359, p. 56, Ediție specială, 05/vol. 2, p. 56.

4     Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES (JO 1998, L 14, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 35)