Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 31. decembra 2019 – M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Zadeva C-949/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M.A.

Tožena stranka: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 21(2a) Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah1 v povezavi s členom 47, prvi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da bi morala biti državljanu tretje države, ki mu je bila zavrnjena izdaja vizuma za dolgoročno bivanje in ki ne more uveljavljati pravice do prostega gibanja na ozemlju drugih držav članic iz člena 21(1) Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem?

____________

1 UL 2000, L 239, str. 19.