Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) la 9 martie 2020 – XI/Caisse pour l'avenir des enfants

(Cauza C-129/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Părțile din procedura principală

Recurentă: XI

Intimat: Caisse pour l'avenir des enfants

Întrebarea preliminară

Clauza 1 alineatele (1) și (2) și clauza 2 alineatul (1) și alineatul (3) litera (b) din Acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat la 14 decembrie 1995 de organizațiile intersectoriale cu caracter general UNICE, CEEP și CES1 , pus în aplicare prin Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul la concediu pentru creșterea copilului trebuie să fie interpretate în sensul că se opun aplicării unei dispoziții din dreptul intern, precum articolul 29bis din Legea modificată din 16 aprilie 1979 privind statutul general al funcționarilor de stat, în versiunea rezultată din Legea din 22 decembrie 2006 (Memorial, A, 2006, n 242, pagina 4838), care subordonează acordarea concediului pentru creșterea copilului dublei condiții ca lucrătorul să ocupe în mod legal un loc de muncă și să fie afiliat pe acest temei la regimul de securitate socială, pe de o parte, fără întrerupere pe parcursul a cel puțin douăsprezece luni consecutive imediat precedente debutului concediului pentru creșterea copilului și, pe de altă parte, la momentul nașterii sau al primirii copilului sau a copiilor adoptați, respectarea celei de a doua condiții fiind cerută chiar dacă nașterea sau primirea a avut loc la mai mult de douăsprezece luni înainte de debutul concediului pentru creșterea copilului?

____________

1 JO 1996, L 145, p. 4, Ediție specială 05/vol. 3, p. 160.