Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzgericht (Austria) la 4 februarie 2020 – DBKAG/Finanzamt Linz

(Cauza C-59/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă: DBKAG

Autoritatea intimată: Finanzamt Linz

Întrebarea preliminară

Articolul 135 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE1 trebuie interpretat în sensul că, în scopul scutirii de la plata taxelor prevăzută în această dispoziție, termenul „gestionarea de fonduri comune de plasament” vizează și acordarea unui drept de folosință cu privire la un software special dezvoltat pentru gestionarea de fonduri comune de plasament de către un terț emitent al licenței către o societate de gestionare a unui fond comun de plasament (SGI), dacă acest software special este utilizat, precum în cauza principală, exclusiv pentru îndeplinirea unor activități specifice și esențiale legate de gestionarea fondurilor comune de plasament, însă este executat pe infrastructura tehnică a SGI și își poate desfășura funcțiile doar prin implicarea subordonată a SGI și prin utilizarea continuă a datelor de piață puse la dispoziție de SGI?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/ vol. 3, p. 7).