Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. siječnja 2020. uputio Oberlandesgericht Köln (Njemačka) – Biofa AG protiv AG

(predmet C-29/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Biofa AG

Tuženik: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Prethodno pitanje

Predstavlja li odobrenje aktivne tvari putem donošenja provedbene uredbe u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 528/20121 , obvezujuće utvrđenje za sudski postupak u državi članici prema kojem je tvar na kojoj se temelji odobrenje u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 528/2012 namijenjena djelovanju na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem ili je na sudu države članice nadležnom za odlučivanje da u tom pogledu čak i nakon donošenja provedbene uredbe utvrdi jesu li ispunjeni činjenični elementi iz članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 528/2012?

____________

1 Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012, L 167, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181.).