Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 4. veebruaril 2020 – K versus Finanzamt Linz

(kohtuasi C-58/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: K

Vastustaja: Finanzamt Linz

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2006/112/EÜ1 artikli 135 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada selliselt, et „eriotstarbeliste investeerimisfondide haldamise“ mõiste all tuleb mõista ka fondivalitseja poolt kolmandale isikule üle antud maksuülesandeid, mis seisnevad selles, et tagatakse osakuomanike fonditulu seadusele vastav maksustamine?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).