Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2020. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – K protiv Finanzamt Linz

(predmet C-58/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzgericht

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: K

Tuženo tijelo: Finanzamt Linz

Prethodno pitanje

Treba li članak 135. stavak 1. točku (g) Direktive 2006/112/EZ1 tumačiti na način da se pod pojmom „upravljanje posebnim investicijskim fondovima” podrazumijevaju i porezni zadaci koje je društvo za upravljanje prenijelo trećoj osobi, a koji se sastoje u osiguravanju oporezivanja prihoda imatelja udjela u fondovima u skladu sa zakonom?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006, L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).