Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzgericht (Austria) la 4 februarie 2020 – K/Finanzamt Linz

(Cauza C-58/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă: K

Autoritate intimată: Finanzamt Linz

Întrebarea preliminară

Articolul 135 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE1 trebuie interpretat în sensul că termenul „gestionarea de fonduri comune de plasament” vizează și obligațiile fiscale transferate de societatea de administrare unui terț, care constau în asigurarea impozitării conform legii a veniturilor deținătorilor de titluri de participare aferente fondului?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).