Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – ZM kao stečajni upravitelj društva Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH protiv E. A. Frerichs

(predmet C-73/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: ZM kao stečajni upravitelj društva Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Druga stranka u revizijskom postupku: E. A. Frerichs

Prethodno pitanje

Treba li članak 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku1 i članak 12. stavak 1. točku (b) Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze („Rim I”)2 tumačiti na način da je u skladu s potonje navedenom uredbom pravo koje se prim jenjuje na ugovor mjerodavno i za plaćanje koje izvršava treća strana u svrhu ispunjenja ugovorne obveze plaćanja ugovorne strane?

____________

1 SL 2000., L 160, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 3.)

2 SL 2008., L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109. i ispravci SL 2015., L 66, str. 22. i SL 2019., L 149, str. 85.)