A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZM mint az Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH felszámolója kontra E. A. Frerichs

(C-73/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: ZM mint az Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH felszámolója

Ellenérdekű fél: E. A. Frerichs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet1 13. cikkét és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 („Róma I”) 12. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az utóbb említett rendelet szerint a szerződésre alkalmazandó jog arra a kifizetésre is irányadó, amelyet harmadik személy az egyik szerződő fél szerződéses fizetési kötelezettségének teljesítése céljából teljesít?

____________

1 HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.; helyesbítés: HL 2006. L 234., 43. o.

2 HL 2008. L 177., 6. o.; helyesbítés: HL 2009. L 309., 87. o.