Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 13 februarie 2020 – ZM, în calitate de lichidator în procedura de insolvență privind bunurile deținute de Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(Cauza C-73/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurent: ZM, în calitate de lichidator în procedura de insolvență privind bunurile deținute de Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Intimat: E. A. Frerichs

Întrebarea preliminară

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență1 și articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)2 trebuie interpretate în sensul că legea aplicabilă unui contract în temeiul acestui din urmă regulament reglementează și plata efectuată de un terț în executarea obligației contractuale de plată a unei părți contractante?

____________

1     JO 2000, L 160, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 143.

2     JO 2008, L 177, p. 6.