Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 27 februarie 2020 – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-103/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centrul de Arbitraj Administrativ - CAAD).

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RC

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

1)    Articolele 12 CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE și 56 CE se opun unei reglementări naționale precum cea în cauză în acțiunea principală, care supune în mod automat plus valorii ce rezultă din cesiunea unui bun imobil situat într un stat membru, efectuată de un rezident din alt stat membru, unui tratament fiscal diferit de cel aplicabil, în legătură cu același tip de operațiune, plus valorilor obținute de un rezident din statul în care se află imobilul respectiv, dar care prevede posibilitatea ca persoana impozabilă nerezidentă să fie impozitată, la cererea sa, la fel ca o persoană impozabilă rezidentă?

2)    În special, dispozițiile de drept al Uniunii menționate se opun coexistenței:

i)    unei norme care prevede aplicarea unei cote de impozitare de 28 % plus valorilor obținute de nerezidenți din proprietăți imobiliare,

ii)    unei norme care prevede că se ia în considerare numai 50 % din soldul plus valorilor obținute pe durata unui an referitoare la cesiunile realizate de rezidenți,

iii)    și a unei norme care prevede că rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene pot opta pentru impozitarea conform cotelor de impozitare generale aplicabile rezidenților (în locul cotei de impozitare speciale aplicabile nerezidenților), cu condiția să se cumuleze toate veniturile acestora, atât cele realizate în statul respectiv, cât și în afara , în aceleași condiții care sunt aplicabile rezidenților?

3)    Cu alte cuvinte, dispozițiile de drept al Uniunii se opun obligativității ca un nerezident să opteze între

i)    impozitarea cu 100 % a veniturilor, conform cotei de impozitare speciale, sau

ii)    impozitarea cu 50 %, la fel ca rezidenții, conform cotelor de impozitare aplicabile rezidenților, cu condiția să se cumuleze toate veniturile sale în aceleași condiții care sunt aplicabile rezidenților?

____________