Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2019 European Food SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. října 2019 ve věci T-536/18, Société des produits Nestlé v. EUIPO - European Food (FITNESS)

(Věc C-908/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: European Food SA (zástupci: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Další účastníci řízení: Société des produits Nestlé, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 18. března 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek nelze uznat přijatelným a že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________