Valitus, jonka European Food SA on tehnyt 10.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-536/18, Société des produits Nestlé v. EUIPO – European Food (FITNESS), 10.10.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-908/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: European Food SA (edustajat: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Muut osapuolet: Société des produits Nestlé ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 18.3.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valtiusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________