Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bezirksgericht Schwechat (Rakousko) dne 25. února 2020 – JU v. Air France Direktion für Österreich

(Věc C-93/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bezirksgericht Schwechat

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: JU

Žalovaná: Air France Direktion für Österreich

Předběžné otázky

Musí být čl. 31 odst. 2 ve spojení s čl. 31 odst. 4 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva)1 vykládán v tom smyslu, že při opožděném dodání musí být stížnost na poškození podaného zavazadla, k němuž došlo na palubě letadla nebo v době, během níž se podané zavazadlo nacházelo v péči dopravce, vznesena u dopravce vždy do sedmi dní ode dne, kdy příjemce zavazadlo obdrží, jinak nelze proti dopravci vznést žádné nároky kromě případů úmyslného podvodu z jeho strany?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 31 odst. 2 ve spojení s čl. 31 odst. 4 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) vykládán v tom smyslu, že při opožděném dodání musí být stížnost na poškození podaného zavazadla, k němuž došlo na palubě letadla nebo v době, během níž se podané zavazadlo nacházelo v péči dopravce, vznesena u dopravce do 21 dní ode dne, kdy příjemce zavazadlo obdrží, jinak nelze proti dopravci vznést žádné nároky kromě případů úmyslného podvodu z jeho strany?

____________

1 Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úř. věst. 2001, L 194, s. 38).