Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bezirksgericht Schwechat (Austria) 25. veebruaril 2020 – JU versus Air France Direktion für Österreich

(kohtuasi C-93/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bezirksgericht Schwechat

Põhikohtuasja pooled

Hageja: JU

Kostja: Air France Direktion für Österreich

Eelotsuse küsimused

1.    Kas 1999. aasta 28. mail Montréalis sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montréali konventsioon)1 artikli 31 lõiget 2 koostoimes artikli 31 lõikega 4 tuleb tõlgendada nii, et kui registreeritud pagasi kahjustumise põhjustanud sündmus toimus õhusõiduki pardal või aja jooksul, mil pagas oli vedaja valduses, tuleb pagasi hilinenud kohaletoimetamise korral esitada vedajale kaebus seitsme päeva jooksul pärast pagasi kättesaamist ja kui nimetatud tähtaja jooksul kaebust ei esitata, võib vedaja vastu hagi esitada üksnes juhul, kui vedaja on toime pannud pettuse?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt:

Kas 1999. aasta 28. mail Montréalis sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montréali konventsioon) artikli 31 lõiget 2 koostoimes artikli 31 lõikega 4 tuleb tõlgendada nii, et kui registreeritud pagasi kahjustumise põhjustanud sündmus toimus õhusõiduki pardal või aja jooksul, mil pagas oli vedaja valduses, tuleb pagasi hilinenud kohaletoimetamise korral esitada vedajale kaebus 21 päeva jooksul pärast pagasi kättesaamist ja kui nimetatud tähtaja jooksul kaebust ei esitata, võib vedaja vastu hagi esitada üksnes juhul, kui vedaja on toime pannud pettuse?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus 2001/539/EÜ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).