Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bezirksgericht Schwechat (Itävalta) on esittänyt 25.2.2020 – JU v. Air France Direktion für Österreich

(asia C-93/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bezirksgericht Schwechat

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JU

Vastaaja: Air France Direktion für Österreich

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen (Montrealin yleissopimus)1 31 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä sen 31 artiklan 4 kappaleen kanssa, tulkittava siten, että kirjatun matkatavaran vahingoittumisesta ilma-aluksessa tai sellaisena aikana, jolloin kirjattu matkatavara oli rahdinkuljettajan huostassa, on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle matkatavaran luovutuksen viivästyessä joka tapauksessa viimeistään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on asetettu vastaanottajan saataville, koska muussa tapauksessa kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan on menetetty, paitsi jos rahdinkuljettaja on menetellyt petollisesti?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen (Montrealin yleissopimus) 31 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä sen 31 artiklan 4 kappaleen kanssa, tulkittava siten, että kirjatun matkatavaran vahingoittumisesta ilma-aluksessa tai sellaisena aikana, jolloin kirjattu matkatavara oli rahdinkuljettajan huostassa, on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle matkatavaran luovutuksen viivästyessä viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on asetettu vastaanottajan saataville, koska muussa tapauksessa kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan on menetetty, paitsi jos rahdinkuljettaja on menetellyt petollisesti?

____________

1 Yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehty neuvoston päätös 2001/539/EY (EYVL 2001, L 194, s. 38).