Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2020. uputio Bezirksgericht Schwechat (Austrija) – JU protiv Air France Direktion für Österreich

(predmet C-93/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bezirksgericht Schwechat

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JU

Tuženik: Air France Direktion für Österreich

Prethodna pitanja

Treba li članak 31. stavak 2. u vezi s člankom 31. stavkom 4. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija)1 tumačiti na način da se zbog štete na predanoj prtljazi koja je nastala u zrakoplovu ili tijekom razdoblja u kojem je predana prtljaga bila pod nadzorom zračnog prijevoznika u slučaju zakašnjele isporuke tom prijevozniku u svakom slučaju treba uputiti pritužba najkasnije u roku od sedam dana od datuma na koji je osobi koja ima pravo na isporuku prtljaga stavljena na raspolaganje i na način da je u protivnom isključeno podnošenje bilo kakve tužbe protiv prijevoznika, osim u slučaju prijevare na njegovoj strani?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li članak 31. stavak 2. u vezi s člankom 31. stavkom 4. Montrealske konvencije tumačiti na način da se zbog štete na predanoj prtljazi koja je nastala u zrakoplovu ili tijekom razdoblja u kojem je predana prtljaga bila pod nadzorom zračnog prijevoznika u slučaju zakašnjele isporuke tom prijevozniku treba uputiti pritužba najkasnije u roku od dvadeset jednog dana od datuma na koji je osobi koja ima pravo na isporuku prtljaga stavljena na raspolaganje i na način da je u protivnom isključeno podnošenje bilo kakve tužbe protiv prijevoznika, osim u slučaju prijevare na njegovoj strani?

____________

1 2001/539/EZ: Odluka Vijeća od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)