A Bezirksgericht Schwechat (Ausztria) által 2020. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JU kontra Air France Direktion für Österreich

(C-93/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bezirksgericht Schwechat

Az alapeljárás felei

Felperes: JU

Alperes: Air France Direktion für Österreich

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény)1 ezen egyezmény 31. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 31. cikkének (2) bekezdését, hogy az ellenőrzött poggyász repülőgép fedélzetén vagy olyan időszak alatt bekövetkezett sérülését, amikor az ellenőrzött poggyász a fuvarozó ellenőrzése alatt állt, késedelmes kézbesítés esetében legkésőbb a poggyász átvételre jogosult személynek való kiszolgáltatás napjától számított hét napon belül kell a fuvarozónál bejelenteni, egyéb esetben semmilyen kereset nem indítható fuvarozó ellen, kivéve azt az esetet, ha a fuvarozó csalást követett el?

(Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:)

Úgy kell-e értelmezni a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény) ezen egyezmény 31. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 31. cikkének (2) bekezdését, hogy az ellenőrzött poggyász repülőgép fedélzetén vagy olyan időszak alatt bekövetkezett sérülését, amikor az ellenőrzött poggyász a fuvarozó ellenőrzése alatt állt, késedelmes kézbesítés esetében legkésőbb a poggyász átvételre jogosult személynek való kiszolgáltatás napjától számított huszonegy napon belül kell a fuvarozónál bejelenteni, egyéb esetben semmilyen kereset nem indítható fuvarozó ellen, kivéve azt az esetet, ha a fuvarozó csalást követett el?

____________

1 A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).