Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Schwechat (Avstrija) 25. februarja 2020 – JU/Air France Direktion für Österreich

(Zadeva C-93/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bezirksgericht Schwechat

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JU

Tožena stranka: Air France Direktion für Österreich

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 31(2) v povezavi s členom 31(4) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) 1 razlagati tako, da je treba škodo na oddani prtljagi, do katere je prišlo na letalu ali v času, ko je bil za oddano prtljago odgovoren prevoznik, v primeru izročitve z zamudo prevozniku prijaviti najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je oseba, upravičena za sprejem, dobila prtljago na voljo, v nasprotnem primeru tožba proti prevozniku ni dopustna, razen ob njegovi prevari?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba člen 31(2) v povezavi s členom 31(4) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) razlagati tako, da je treba škodo na oddani prtljagi, do katere je prišlo na letalu ali v času, ko je bil za oddano prtljago odgovoren prevoznik, v primeru izročitve z zamudo prevozniku prijaviti v 21 dneh od dneva, ko je oseba, upravičena za sprejem, dobila prtljago na voljo, v nasprotnem primeru tožba proti prevozniku ni dopustna, razen ob njegovi prevari?

____________

1 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 491).