Αναίρεση που άσκησε στις 14 Ιανουαρίου 2020 η Neoperl AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 14 Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-669/18, Neoperl AG κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-14/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Neoperl AG (εκπρόσωποι: H. Börjes-Pestalozza und G. Schultz, Rechtsanwälte)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 23ης Απριλίου 2020, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως και καταδίκασε την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδά της.

____________