Valitus, jonka Neoperl AG on tehnyt 14.1.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-669/18, Neoperl v. EUIPO, 14.11.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-14/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Neoperl AG (edustajat: H. Börjes-Pestalozza ja G. Schultz, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 23.4.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Neoperl AG:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________