Žalba koju je 14. siječnja 2020. podnio Neoperl AG protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 14. studenoga 2019. u predmetu T-669/18, Neoperl AG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-14/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Neoperl AG (zastupnici: H. Börjes-Pestalozza i G. Schultz, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 23. travnja 2020. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) nije dopustio žalbu i naložio je da žalitelj snosi vlastite troškove.

____________