Pritožba, ki jo je Neoperl AG vložila 14. januarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. novembra 2019 v zadevi T-669/18, Neoperl AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-14/20 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Neoperl AG (zastopnika: H. Börjes-Pestalozza in G. Schultz, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 23. aprila 2020 odločilo, da pritožba ni dopustna in pritožnici naložilo plačilo njenih stroškov.

____________