Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 12 november 2019 – SC Panavitrans SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Zaak C-828/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Cluj

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC Panavitrans SRL

Verwerende partij: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Prejudiciële vraag

Moet artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voor de restitutie van een in strijd met het Unierecht verklaarde heffing voorziet in een kortere vervaltermijn dan de algemene verjaringstermijn die in het nationale recht geldt voor belastingvorderingen?

____________