Αναίρεση που άσκησε στις 20 Δεκεμβρίου 2019 η Rubik’s Brand Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 24 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-601/17, Rubik’s Brand Ltd κατά EUIPO - Simba Toys

(Υπόθεση C-936/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Rubik’s Brand Ltd (εκπρόσωποι: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Simba Toys GmbH & Co. KG

Με διάταξη της 23ης Απριλίου 2020, το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και καταδίκασε την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδά της.

____________