Rubik’s Brand Ltd 20. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-601/17: Rubik’s Brand Ltd versus EUIPO - Simba Toys

(kohtuasi C-936/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Rubik’s Brand Ltd (esindajad: ügyvédek K. Szamosi, M. Borbás)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Simba Toys GmbH & Co. KG

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 23. aprilli 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________